Hvorfor velge trykkavløpssystem?

Et trykkavløpssystem har mange fordeler i tillegg til lav pris, det er kort byggetid, grunne ledningsføringer og lite inngrep i naturen.

Les mer om prosjektet på Jeløy.

Kontakt oss i dag

Har du spørsmål om prosjektet og fremdriftsplan, ta kontakt med vår prosjektleder.

Kontakt oss for mer informasjon.

Bli medlem av Jeløy VA-Utvikling SA

Ønsker du å melde deg inn i Jeløy VA-Utvikling SA finner du et skjema for dette og vedtekter her.

Jeløy VA-Utvikling SA har som formål å bygge ut vann- og avløpsnett for eiendommer på Jeløy.

Foretaket utarbeider rammesøknad, kostnadskalkyler og anbudsunderlag for utbygging av helårs vann- og avløpsnettet for eiendommer på Jeløy.

Alle som eier eller fester eiendom på Jeløy kan bli medlem av JVU og plikter samtidig å bli andelseier i foretaket Jeløy VA-Drift SA. Begge foretak er stiftet som Samvirkeforetak. 

Ved ferdigstillelse vil Jeløy VA-Drift SA overta anlegget vederlagsfritt og være ansvarlig for drift av anlegget.