Hvordan er Jeløy VA-Utvikling SA (JVU) organisert?

JVU er organisert som et samvirke og alle som eier og/eller fester eiendom i JVUs utbyggingsområder kan bli medlem. Grunneiere kan også være medlemmer.

Øverst i organisasjonen finner du Årsmøtet som består av alle medlemmene i JVU. Årsmøtet mandat er å velge et styre.

Styret er det utøvende organ i JVU. Tinde Infra AS er engasjert for å gjennomføre prosjektet og skal utarbeide kostnadskalkyler og anbudsunderlag for utbygging av vann- og avløpsnettet. Se kontaktinfo på styremedlemmer.

JVU er et initiativ som har oppstått etter at styremedlemmer og hytteeiere meldte seg frivillig. For å sikre at styret har tilstrekkelig erfaringskompetanse til å lede et så stort prosjekt, har vi engasjert en styreleder med relevant erfaring fra lignende prosjekt.

Bris AS er valgt som entreprenør og skal utføre arbeidet.

 

Foretaksinformasjon

JELØY VA-UTVIKLING SA

c/o Knut Einar Strand
Krokstrandveien 63
1555 Son

Org.nr.: 916 997 728