Bli medlem

Jeløy VA-Utvikling SA (JVU) er et samvirkeforetak som eies av medlemmene. Foretaket skal gjennomføre utbygging av vann- og avløpsledningsnett for eiendommer på Nordre Jeløy.
Foretaket vil etter utbygging overføre vann- og avløpsledningsnettet til Jeløy VA-drift SA som skal benytte anlegget til levering av VA-tjenester til sine medlemmer.

Gravearbeider starter opp høsten 2023, og det er nå på tide å knytte seg til prosjektet for alle hytteeiere som ønsker forsvarlig og lovlig løsning for avløpsvann og kloakk, samt helårsvann til hytta.

På denne siden finner du informasjon til nye medlemmer, samt innmeldingsblankett.

Prosjektorganisasjonen består i dag av styret i JVU sammen med prosjektledelse fra Tinde Infra AS. Regnskap utføres av KI. Regnskap AS og RE-visjon er valgt som revisor.

Filene våre er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.

 
 
Powered by Phoca Download