Jeløy Vann & Avløp SA ble stiftet 10. februar 2016 og er et samvirke foretak som eies av medlemmene. Foretaket skal gjennomføre utbygging av vann- og avløpsledningsnett for eiendommer på Nordre Jeløy.

Foretaket vil etter utbygging overføre vann- og avløpsledningsnettet til Jeløy VA-drift SA som skal benytte anlegget til levering av VA-tjenester til sine medlemmer.

Andelslaget leverer helårsvann og trykkavløpsanlegg. Det blir pumpekum på hver enkelt eiendom. Materiell fra pumpekum til yttervegg og innvendige installasjoner leveres ikke av andelslaget, men vi er behjelpelig med utarbeidelse av forslag til rimelige og gode løsninger.

Investeringstilskuddet er estimert til kr. 260.000,- pr. eiendom.  Utbygging i regi av andelslaget har MVA-fritak som i praksis gir "25 % rabatt". Utbygging kan starte når andelslaget har tilstrekkelig antall medlemmer på det aktuelle delområdet.

Oppstart av anleggsarbeider er beregnet til høsten 2023. Se ellers vedtektene for hva som er medlemmenes plikter.

Foretaksinformasjon

JELØY VA-UTVIKLING SA

c/o Knut Einar Strand
Krokstrandveien 63
1555 Son

Org.nr.: 916 997 728