Plankart

På Jeløya er det rundt 500 fritidsboliger og boliger som har egne vann- og avløpsløsninger. Disse løsningene er av variende kvalitet.

Jeløy VA-Utvikling SA jobber for at alle hytter og boliger på Jeløya skal kunne bli tilknyttet helårs kommunalt vann- og avløpsnett.

 
 
Powered by Phoca Download