Grensesnittet mellom Jeløy VA-Utvikling SA (JVU) og den enkelte eiendom er som følger:

Avløp:

JVU leverer hovedtrasé og stilkkledning t.o.m. pumpekvernen. I og med at alle eiendommer er forskjellige og avstand mellom pumpekvernen og hytta/huset varierer, ligger omkostningene fra pumpekvernen og fram til hytta/huset på den enkelte. Det vil si at tilkobling av varmekabler, strømkurs og rørleggerarbeid mellom pumpekvernen og bygningen dekkes av den enkelte. Entreprenøren som utfører hovedarbeidet vil gi et tilbud på tilkoblingen, men det åpnes også for at man kan kontakte lokale rørleggere om man ønsker det.

Vann:

Hver eiendom får egen stoppekran ved hovedtraséen. Entreprenøren graver så videre en trasé frem til din pumpekvern. Vannledningen blir lagt fram til hus-/hytteveggen, men graves ikke ned med mindre dette bestilles separat.

Fiber:

Sammen med vann- og avløpsrørene legges det strekkerør for data-fiber. Dette kan brukes for senere tilknytning til tele og data. Foreløpig er det ikke valgt noen leverandør av dette. Det vil gjøres av sameiet på et senere tidspunkt.