Vi kan med glede meddele at vi nå nærmer oss innsending av reguleringsplan til kommunen!

Arkeologene forventer å sluttføre fornminneundersøkelser før sommeren. Det har vært gjennomført sjakting langs jordene til gårdene Reneflot, Skallerød og Kullebund. I tillegg har arkeologene gjennomført prøvestikk langs VA-traseene. Det er så langt ikke funnet noe av interesse. I uke 25 gjennomføres arkeologiske undersøkelser på Bevøya.

Etter at arkeologene er ferdig, vil Østavind Arkitekter gjøre reguleringsplanen klar for innsendelse til behandling hos Moss kommune. Vi forventer at kommunal behandling av reguleringsplanen skjer i løpet av høsten 2022. Vi vil legge ut fortløpende informasjon i løpet av høsten ettersom behandling av saken pågår.